ข่าวภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรินทร์ เป็นรองอธิการบดี ม.บรูพา</a></b>	

								

				<b><a href=ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรินทร์ เป็นรองอธิการบดี ม.บรูพา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มีคำสั่งให้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำภาควิชาฯ  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา... [อ่านต่อ]

ค่ายโยธาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม</a></b>	

								

				<b><a href=ค่ายโยธาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ชุมนุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “ค่ายโยธาพัฒนาชุมชุนและสิ่งแวดล้อม”... [อ่านต่อ]

บรรยายพิเศษ ”  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ “</a></b>	

								

				<b><a href=บรรยายพิเศษ ” การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ “

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง EN1205  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดให้มีการบรรยายแก่อาจารย์ นักศึกษา เรื่อง " การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์... [อ่านต่อ]

English Camp 59</a></b>	

								

				<b><a href=English Camp 59

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก นักศึกษาจึงควรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ด้วยเหตุนี้... [อ่านต่อ]

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้วัดสมศรี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น</a></b>	

								

				<b><a href=สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้วัดสมศรี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้วัดสมศรีในวันที่ 6 เมษายน... [อ่านต่อ]

อ่านข่าวจากภาควิศวกรรมโยธาทั้งหมด
 

บทความวิศวกรรมโยธา

อ่านบทความทั้งหมด