บรรยาย “คอนกรีต” จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)

11 ก.พ. 59 เวลา 13.00 – 16.00 น. เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง " คอนกรีต " จาก คุณเจริญ อัศวรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ โรงงานปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์    ณ ห้อง EN 1207  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณตัวแทนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาประจำภาควิชาฯ มา ณ โอกาสนี้ IMG_4263ฟฟ IMG_4258ฟฟ IMG_4251