บรรยาย”หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง สำหรับวิศวกรใหม่” โดย บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด

12 ก.พ. 59 เวลา 13.00 – 16.00 น. เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง สำหรับวิศวกรใหม่ จาก บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด ที่ห้อง 1207 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IMG_4271sss IMG_4276ss