13-15 กุมภา นศ.โยธา ศึกษาดูงานนอกสถานที่

13 ก.พ. 59 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยในช่วงเช้า ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ตรานกอินทรีย์ และในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชม โรงปูน บริษัท ปูนนกอินทรีย์ จำกัด มหาชน และ สวนมิ่งมงคล 12837595_1226606657368483_2665538_o33333312810398_1226606470701835_159646636_o12131313132 14 ก.พ. 59 เวลา 09.30 - 12.00 น. นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน ได้เข้าเข้าศึกษาดูงาน อุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนสัญญา 1 ของโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ณ หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณ คุณชาญชัย  ประยงค์รัตน์ Deputy Design/Engineering Manager บริษัท MAA ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) และเป็นศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 12 ให้การต้อนรับ และคุณนพพร รัตนฉายาบรรณ วิศวกรประจำ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้างก่อสร้าง สัญญา 1) ได้บรรยายเกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการ แนวเส้นทาง ตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้า รูปแบบของงานอุโมงค์ และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และพาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างจริงของงานอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ใต้ดิน 2อุโมง   15 ก.พ. 59 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุรพันธ์ อินทรา, นายช่างชลประทานชำนาญงาน, สำนักชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ให้การต้อนรับ และ ได้บรรยายเกี่ยวกับ Spillway และอาคารระบายน้ำของเขื่อนลำตะคอง 12837650_1226605490701933_700775464_o333333