ค่ายโยธาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ชุมนุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “ค่ายโยธาพัฒนาชุมชุนและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม พ.ศ.2559             ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ชาวบ้าน ต.บัวใหญ่ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน ทางชุมนุมฯได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างศาลาการเรียนรู้อเนกประสงค์ขนาด 8 x 14 เมตร และเวที ให้แก่ทางโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เหนื่อยยาก ลำบาก เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ทางทีมงานทุกคน ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จนสามารถผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี ซึ่งเมื่อการสร้างศาลา และเวที ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ทางชาวบ้านก็ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะ และความยินดีที่มีต่อกันและกัน ถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเพียงไม่กี่วัน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเหลือทีมงานให้กิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณโครงการเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคอนกรีตกำลัง 210 ksc (Cylinder) เป็นปริมาณ 20 m3 บริษัท แก่นนครคอนกรีต(2001) จำกัด สนับสนุนอิฐบล็อกจำนวน 400 ก้อน บริษัท หลังคาเหล็ก พียูโฟม จำกัด สนับสนุนวัสดุแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบฉนวน พียูโฟม มูลค่า 36,022 บาท สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม1 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม2 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม5 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม6 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม7 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม8