กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (NCCE19)
จัดประกวดออกแบบ โลโก้การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (NCCE19)
•จัดพิมพ์หนังสือครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา