นศ.ป.ตรี


ดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา Foundation Engineering ของอ.วัชรินทร์ - บทที่ 1 -บทที่ 3 - ปัญหาเนื่องจากการกระจายความเค้นของฐานรากแผ่ - การทรุดตัวทันทีทันใด - ฐานรากเสาเข็ม - ฐานรากเสาเข็ม 2